Публична продан

Направете заявка Свържете се с нас

Публична продан

Оферта за покупка на имот от публична продан

Направете заявка Свържете се с нас
Пакетна цена
4.0%
от цената на имота
Намиране на имот по зададени от клиента критерии – доклад за вариантите с открояване на плюсовете и минусите му
Провеждане на предварителен оглед на имотите, които представляват интерес за купувача
Предoставяне на обща информация за имота – площ, разположение, конструктивни особености, инсталации
Придружаване на кандидат купувачите при огледите и открояване на плюсовете и минусите на имота
Осъществяване на контакт с ЧСИ и събиране на допълнителна информация
Проверка в публични регистри (Агенция по вписвания, кадастър)
Цялостен правен анализ
Изготвяне на документация за участие в търг
Правно представителство при участие в търг
Процесуално представителство при обжалване на Постановлението за възлагане
Вписване на постановлението за възлагане и физическото му предававане на клиента след вписването му
Правно съдействие при заличаване на ипотека (при необходимост)
Процесуално представителство при евентуален въвод във владение
Деклариране за данъчни цели
Промяна на партидите на имота