Оферта за наемодател

Направете заявка Свържете се с нас

Оферта за наемодател

на имот

Направете заявка Свържете се с нас
Пакетна цена
1/2
месечен наем
Извършване на оглед на имота
Направа на снимков материал
Реклама и презентиране на имота пред потенциални клиенти
Придружаване на кандидат-наемателите, при огледи на имота
Изготвяне и представителство при сключване на предварителен договор
Изготвяне на договор за наем
Представителство при сключване на договор за наем
Вписване на договора за наем в Агенция по вписванията
Предаване на вписания договор на клиента