Оферта за наемател

Направете заявка Свържете се с нас

Оферта за наемател

на имот

Направете заявка Свържете се с нас
Пакетна цена
1/2
месечен наем
Намиране на имот по зададени от клиента критерии – доклад за вариантите с открояване на плюсовете и минусите му
Провеждане на предварителен оглед от името на наемателя
Изготвяне и представителство при сключване на предварителен договор
Изготвяне на договор за наем
Представителство при сключване на договор за наем
Вписване на договора за наем в Агенция по вписванията
Предаване на вписания договор на клиента