Оферта за покупка

Направете заявка Свържете се с нас

Оферта за покупка

на апартамент

Направете заявка Свържете се с нас
Пакет Стандарт
2.8%
от цената на имота
Пакет Стандарт +
3.3%
от цената на имота
Намиране на имот по зададени от клиента критерии – доклад за вариантите с открояване на плюсовете и минусите му
Провеждане на предварителен оглед от името на купувача – допълване на доклада с проверени данни и направа на снимков материал
Обща информация за имота – оразмеряване, конструктивни особености, инсталации
Съдействие при търсене на финансиране
Придружаване на кандидат-купувачите при огледите и открояване на плюсовете и минусите на имота
Цялостен правен анализ на имота - на етап преди предварителен договор
Проверка и доклад за общ градоустроиствен план на имота
Изготвяне на предварителен договор и представителство при сключването му
Съдействие при вадене на необходимите документи за сключване на сделката
Изготвяне на проект за нотариален акт
Правно съдействие при заличаване на ипотека
Представителство пред Нотариус, при сключване на сделката
Гаранционна сметка (Ескроу договор/Специална сметка на нотариус)
Изготвяне на схема с оразмеряване на имота
Проверка за вписване на Нотариалния акт и физическото му предававане на клиента след вписването му
Деклариране за данъчни цели
Промяна на партидите на имота