Управление на собственост

Направете заявка Свържете се с нас

Управление на собственост

Обхваща уреждането на всички отношенията възникнали по повод сграда, имот или обект, на които Клиентът е собственик или наемател.

Направете заявка Свържете се с нас

Какво Ви предлагаме?


Подбор на фирми подизпълнители

Анализ, наемане и осъществяване на контрол върху дейността на фирми занимаващи се с услуги за почистване, ремонтни, хамалски услуги, застрахователни услуги и др.

Намиране на наематели

Ние ще Ви намерим наематели и ще осъществяваме надзор върху експлоатацията на имота.

Плащания на наем и сметки за комунални услуги.

Ние ще събираме дължимия наем и ще заплащаме или следим за плащане на дължимите сметки за комунални услуги, данъци и др.

Представителство

Ние ще Ви представляваме във връзка с имота Ви пред държавни институции, етажна собственост, доставчици на услуги и др.


Правни услуги


При необходимост ще използваме всички правни средства за защита на Вашата собственост и за събиране на дължимите към вас суми за наем, разходи и др.