Правни услуги

Свържете се с нас

Правни услуги

Нашата агенция разполага с екип от адвокати, който е готов да посрещне и реши всеки проблем възникнал с недвижим имот, който сте придобили или ще придобиете.

Свържете се с нас

Какво ни различава от другите агенции?Брава Брокер е създадена от съдружниците в адвокатска кантора „Попов, Арнаудов и партньори”, което ни дава възможност да дадем комплексен продукт по консултиране на сделките с имоти, отчитайки и всички правни аспекти.


Консултиране

Агенция „Брава Брокер” предлага консултации във връзка с недвижими имоти, независимо дали искат да закупите или вече сте закупили недвижим имот.

Съдействие

Нашият екип е готов да окаже на Клиентите ни правно съдействие за всяка сделка или проект, за които сътрудничим.

Документация

Ние ще изготвим необходимата правна документация за Вашата сделка или проект.

Представителство

Ние Ви предлагаме представителство във връзка с преговори и сключване на сделка/реализиране на проект. Предлагаме и процесуално представителство по повод възникнали казуси и проблеми във връзка със сделка с недвижим имот или инвестиционен проект.